semantyczno-ontologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okazuje się więc, że normalne (nie: ostensywne, przez wyliczenie) zdefiniowanie kluczowych terminów gramatyki kategorialnej dla mowy potocznej - takich jak „wyrażenie (sensowne)", „wyrażenie proste", „wyrażenie złożone", „człon (wyrażenia złożonego)", „kategoria semantyczna", „funktor", „argument", „zdanie" i „nazwa" - wymaga odwołania się do terminów semantyczno-ontologicznych: „odniesienie (semantyczne)", „zdarzenie", „zachodzenie", „przedmiot dostatecznie wyodrębniony", „relacja", „korelat (ontyczny)" i „przedmiot jednostkowy (indywiduum)"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.