semantyczno-strukturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że możemy Go traktować jako nowatora metodologicznego. Ważniejsze jest praktyczne zastosowanie obmyślonej przezeń metody. Już Najdawniejsze polskie imiona osobowe (1925) są przykładem znakomitej interpretacji słowotwórczej najtrudniejszych staropolskich wyrazów. Semantyczno-strukturalna, chociaż nigdzie tak nie nazwana, analiza łączy w sobie prawie wszystkie dyrektywy późniejszego o parę dziesiątek lat metodycznego opisu słowotwórczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo