semantyczno-teoriopoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) koznawstwie. Natomiast ścisłe określenie pojęć semantycznych, jak zobaczymy, nie jest możliwe w stosunku do wszystkich wyrażeń języka. Fakt ten można uznać za pewną naturalną cechę wszelkiej teorii poznania — cechę będącą jakby ułomnością pojęć semantyczno-teoriopoznawczych. Ale jest to ułomność w stosunku do marzeń, które okazują się złudne i prowadzą do sprzeczności. Można bowiem uważać, że antynomia kłamcy powstaje właśnie wtedy, gdy przyjmuje się pewne wymarzone zachowanie pojęcia prawdy. Natomiast badania formalne marzenie to właśnie podważają. 454 Andrzej Grzegorczyk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.