semantyk-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GRAMATYKA KATEGORIALNA TYPU IDENTYFIKACYJNEGO 532. Termin gramatyka kategorialna przyjęli językoznawcy od semantyków-filozofów. Filozofowie zajmujący się w pierwszych dziesięcioleciach naszego wieku językami sztucznymi, skonstruowanymi według zasad logiki matematycznej, ośrodkiem swych zainteresowań naukowych uczynili pojęcie kategorii semantycznych, o którym pierwszy zaczął mówić Husserl2. Teorię kategorii znaczeniowych rozwijali następnie S. Leśniewski i K. Ajdukiewicz (v. §415)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.