semantyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się jaknajwcześniej. Jeden trymestr udziału w seminarjum wyższem powinien już dać możność rozejrzenia się w możliwych tematach i wytworzyć jakieś szczególniejsze zainteresowanie w określonej dziedzinie, bądź w fonetyce opisowej, bądź w głosowni historycz«nej, czy w słowotwórstwie lub odmienni, czy też w składni lub w rozmaitych działach słownika albo w semantyce, czy w zakresie języka literackiego czy też w dziedzinie dialektów ludowych. Przysłuchiwanie się referatom, wygłaszanym na posiedzeniach seminarjum wyższego i przygotowywanie się do prowadzonej w związku z temi referatami dyskusji powinno po jednym trymestrze wyrobić w każdym uczestniku odpowiednią umysłową i uczuciową postawę, ułatwiającą mu wybór własnego tematu. W każdym razie student...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szober, Stanisław 1927. Jak studjować język polski w uniwersytetach, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.