semantyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpatrzone w niniejszym artykule kwestie mogą być uogólnione wr postaci przytoczonego niżej schematu, który odzwierciedla nasz pogląd na semantyczną strukturę wyrazu oraz na jego semantyzację w słownikach. Podwójna linia przerywana oznacza, że między naukowym i leksykalnym pojęciem i tłem nie tylko nie ma ostrej granicy, lecz przeciwnie — istnieje wzajemne oddziaływanie. ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.