semantyzacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nalnych. Niedostateczna automatyzacja syntagm konwencjonalnych prowadzi nie tylko do wypowiedzi „niekonwencjonalnych” dla native speakera, lecz może być także przyczyną braku zrozumienia przekazanej informacji. Wynika to zdaniem Szulca z restryktywnego charakteru procesów semantyzacyjnych. „Inwentarz semantemów, które mogą wypełnić daną strukturę językową, jest ograniczony nie tylko sytuacją komunikatywną,' lecz również konwencjami leksykalnymi danego języka”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woźnicki, Tadeusz, Zawadzka, Elżbieta 1979. Fazy procesu przyswajania języka obcego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.