semantyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ten” i nimi się następnie posługiwać 118. Ale walka z przerostami idealizmu i esencjalizmu w metafizyce w ogóle, a w historiozofii w szczególności, może walczących bardzo łatwo zepchnąć na pozycje minimalizmu filozoficznego, zwłaszcza że swego czasu tendencja do czysto epistemologicznego charakteru filozofowania, a obecnie nacisk sceptycyzmu, semantyzmu i innych, kierunków minimalistycznych jest aż nadto wyraźny. Dlatego też słusznie podkreśla Joumet zasługę Marrou, że przeciwstawiając się wielkim wizjom historiozoficznym, dążącym do kodyfikacji historii powszechnej, usiłującym wszystko w dziejach wyjaśnić, a w rzeczywistości naginającym fakty do apriorystycznych i monolitycznych teorii, stwarza równocześnie Marrou podstawy dla autentycznej filozofii historii, która nie byłaby wyłącznie teorią poznania historycznego 119...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.