semantyzować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W encyklopedii semantyzacja wyrazu nie sprowadza się jedynie do definicji: po niej następuje informacja oparta na wiadomościach naukowych, czyli faktycznie semantyzuje się nie tylko pojęcie naukowe, ale i naukowe tlo. Przykładowo: w publikacji Encyclopaedia Britannica (1958) pod hasłem LETTER — list (nncŁMo) po definicji następuje odsyłacz do artykułu POST AND POSTAL SERVICES — poczta i rodzaje służby pocztowej (nouTa h nouTOBbie cjiy>K6bi), w którym na 14 stronach dużego formatu podano dzieje poczty od Herodota do dnia dzisiejszego, omówiono administrację, organizację, podporządkowanie, status prawmy, rodzaje służby pocztowej w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, przytoczono dane statystyczne, objaśniono mechanizację sortowania i dostarczania korespondencji itd. Jest rzeczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.