semarang

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kich. Semafor, ramieniec, masztowy sygnał kolejowy, składający się z jednego lub więcej ramion ruch ornych, na których umieszczone są latarnie z reflekto- . . Semator; rami. a (światło czerwone), sySemarang, Sna!na zatrzymanie się, ob. Samarang. b (światło zielone), sySemazjolo- gnał na wolny przejazd gja, g., nauka o znaczeniu wyrazów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.