sematologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie ujęcie przedmiotu badań semazjologii wymaga zarówno rozróżnień terminologicznych, jak też wyznaczenia sfery zjawisk leksykalnych należących do kompetencji semazjologii, względnie innych działów leksykologii. Wydaje się celowe, by z wielu proponowanych dla tego działu terminów — semazjologia (Reisig), semantyka (Breal i Darmesteter), sematologia (Collin), semologia (Noreen) — zachować i stosować tylko pierwszy: semazjologia. Terminy „sematologia” i „semologia” w ogóle się nie przyjęły, termin „semantyka” de facto utracił obecnie swoje wąsko terminologiczne użycie i stał się zwykłym synonimem słowa „znaczenie” 1, tak że można go używać w odniesieniu do zjawisk językowych dotyczących różnych części strukturalnych języka1  2. Obecnie mówi się nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwiegincew, Włodzimierz 1962. Semazjologia, tłum. J. Fleszner, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.