semazjolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ONOMAZJOLOGIA [gr. onomasia 'nazwanie’, logos 'słowo, nauka’], dział —*■ leksykologii obejmujący badanie wyrazów i wyrażeń jako nazw. O. jest w pewnym sensie odwrotnością —► semantyki (semazjologii), nauki o znaczeniu wyrazów. Onomazjolog, wychodząc od pojęć czy desygnatów (a nie jak semazjolog — od wyrazów) ustala, jakie elementy językowe funkcjonują na danym obszarze językowym i w den:j epoce jako ich znaki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.