semazjologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile zaś w zakresie wyobrażeń semazjologicznych i ich ustosunkowania wobec wyobrażenia pozajęzykowego są też oczywiście cechy receptywne i ogólne, to, moim zdaniem, dało by się je zaliczyć do semazjologii i składni zdania, pojętej w szerokim zakresie, coraz zresztą powszechniej uznawanym. Najważniejsza, zdaje mi się, niejasność w wywodach prof. Szobera wynika stąd, że przed określeniem ścisłym istoty stylu nazwał budowę semazjologiczną zdania budową s t ylistyczną iz niej wywiódł pojęcie stylu odbierając mu stale w użyciu tego wyrazu znaczenie czegoś, co się wyróżnia w stosunku do jednorodnych zjawisk. Punktem wyjścia prof...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.