semazjologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogólnej. Dlatego analiza stosunku semantycznego między porównywanymi wyrazami różnojęzycznymi często ma charakter mniej lub bardziej chałupniczy, często opiera się po prostu na «zdrowym rozsądku» i przypadkowo dobranych paralelach. Tymczasem obserwowane stosunki między znaczeniami zestawianych wyrazów różnojęzycznych muszą się dać semazjologicznie wytłumaczyć i to trzeba uznać za ważną zasadę, analogiczną w istocie do zasady, że ustalane odpowiedniości dźwiękowe muszą się dać wytłumaczyć fonetycznie. Dlatego też zbadaniem stosunków semantycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwiegincew, Włodzimierz 1962. Semazjologia, tłum. J. Fleszner, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.