semazjologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 78. Chaotyczność myślenia Chwiejność i zmienność może prowadzić aż do chaotyczności myślenia. Wytworzeniu zaś chaosu w naszym myśleniu sprzyjają następujące właściwości myślenia językowego: synonimizm i homonimizm w zakresie morfologizacji i semazjologizacji elementów fonetycznych (wymawianiowo-słuchowych) oraz w zakresie nie tylko morfologizacji i semazjologizacji, ale także w zakresie fonetyzacji elementów graficznych (pisano-wzrokowych) ;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.