semelfaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do grupy pierwszej zaliczane są czasowniki semelfaktywne wchodzące w opozycje z formacjami neutralnymi co do czasu trwania. Czasowniki semelfaktywne zwane również jednokrotnymi charakteryzują się w językach zachodniosłowiańskich obecnością sufiksu -n- poprzedzonego zerem morfemu, por.: czes. kopnout, słowac. dvihnut\ poi. mrugnąć. Wymienione semelfaktiva wiążą w strukturze głę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blicharski, Michał, Fontański, Henryk (red.) 1999. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.