semestralnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1946 powstaje nowa szkolna forma kształcenia dorosłych. Zorganizowano szkoły pracy społecznej dla pracowników administracji państwowej, spółdzielczości, samorządów oraz działaczy społecznych i związkowych. Szkoły te posiadały trzyletni program, realizowany semestralnie. Prowadziły nauczanie na trzech wydziałach: administracyjno-samorządowym, spółdzielczym i społeczno-oświatowym. Łączyły wykształcenie ogólne z zawodowym w określonych specjalnościach i otrzymały prawa średnich szkół zawodowych. Była to bardzo ciekawa forma kształcenia, odpowidająca wielu dorosłym. Rozwijała się bardzo szybko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.