semi-analfabetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osobny fragment wypowiedzi papieskich poświęcony jest zjawisku analfabetyzmu i semi-analfabetyzmu na świecie, którego „nie można ignorować”. Jan Paweł II mówi: „nie istnieje społeczeństwo naprawdę cywilizowane i postępowe, które może zaniedbywać problemy kultury”. Zaleca rozszerzenie wymiany umiejętności „poprzez poszukiwanie, nie zawsze łatwe, prawdy i dobra, najwyższych aspiracji racjonalnej egzystencji i podstaw solidnej struktury moralnej”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.