semi-archaizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać własny współczesny, naukowy język. Jednak w czasie pracy nad Platonem, a szczególnie nad Timajosem, uległ przemożnemu wpływowi języka angielskiej Biblii. Powstała w rezultacie faktura nie jest bezpośrednim echem późnorenesansowej angielszczyzny. Jest to „semi-archaizacja”, w której język z 1611 roku został przefiltrowany przez język z końca XVII wieku i angielszczyznę poetów wiktoriańskich. Jedynie dłuższy cytat mógłby szczegółowo ukazać tę „warstwowość”, lecz wyjątki z 40a-d pozwolą zilustrować dominujący rytm:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.