semi-arianin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Początkowo była to herezja wschodnia, lecz zachód został nią zarażony poprzez najazd barbarzyńskich plemion — w większości byli to arianie i semi-arianie. Zwalczając arianizm Kościół kładł nacisk na bóstwo Chrystusa z taką siłą, że prawda o Jego pośrednictwie została jakby przyćmiona. W rzeczywistości chrześcijaństwo oznacza wiarę, że Druga Osoba Trójcy stała się człowiekiem, wiarę w bogo-człowieczeństwo Chrystusa, w to, że Bóg stał się jednym z nami, że Qhrystus zjednoczył nas ze Sobą w oddawaniu czci Ojcu, prowadząc nas z powrotem do Niego. Jeśli podkreśla się wyłącznie bóstwo Chrystusa, to w końcu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.