semi-autarkiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3/ Uprzemysłowienie tych krajów niesłusznie przyjęło model gospodarki autarkicznej lub semi-autarkicznej w formie tendencji do tworzenia zamkniętych kompleksów gospodarczych w każdym kraju.Tendencję tę bardzo trafnie i wnikliwie scharakteryzował A.Bondar^.".. .w ubiegłym 15-le«in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1968. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. 1-2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.