semi-definicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teorii. Jeżeli — na co się zgadzam — prawdą jest, że celem sfalsyfikowania teorii fizycznej trzeba rozporządzać jakąś techniką pomiaru uznaną w danym ciągu eksperymentów za niezawodną, to prawdą jest również, że celem zaprojektowania techniki pomiaru trzeba korzystać z teorii. Rozpoznanie tych faktów prowadzi niektórych neopozytywistów — myślę tu o Mehlbergu — do przypisania wszystkim czy prawie wszystkim ogólnym twierdzeniom fizyki funkcji ,,semi-definicyjnej“: w pewnych sytuacjach badawczych każde twierdzenie fizyki — tradycyjnie uważane za syntetyczne — może pełnić rolę konwencji ustalającej znaczenie któregoś z uwikłanych w nim terminów. Trzeba tu jednak do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.