semi-egzogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szych pracach K. rozwinął teorię dynamiki gospodarki kapitalistycznej, której podstawą jest teza, że decydującą rolę w długofalowym rozwoju gospodarki kapitalistycznej odgrywają nie wewn. siły motoryczne, lecz takie czynniki semi-egzogeniczne, jak wpływ innowacji techn. i odkryć nowych źródeł surowcowych na charakter inwestycji. W swych podstawowych założeniach teoria K. wywodzi się z teorii reprodukcji Marksa i wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.