semi-idiom

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wedle gramatyki J3 wyrażenie kompletny idiota, nie będąc pełnym idiomem (słowo „idiota” wchodzi w jego skład, więc nie jest ono leksemem), jest jednak semi-idiomem, co z pewnością pokrywa się z powszechnym odczuciem jego treści: wprawdzie każdy kompletny idiota jest niewątpliwie idiotą, lecz co właściwie mogłoby oznaczać przypuszczenie, że każdy kompletny idiota jest kompletny?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarz, Marek 1993. Elementy pragmatyki lo­­­gicznej, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.