semi-legalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lewicowych i prawicowych. Rząd w którym większość stanowią komuniści ogłasza stan wyjątkowy i zawiesza konstytucję na czas nieograniczony. Tak oto, bez rewolucji, w sposób legalny, względnie semi-legalny zostałoby ustanowione w ramach EWG państwo komunistyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.