semi-logarytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy pomocy funkcji semi-logarytmicznej lub potęgowej52. Ta ostatnia zresztą posiada tę zaletę, iż oszacowany wykładnik potęgi jest jednocześnie współczynnikiem elastyczności popytu względem tej zmiennej, przy której stoi ów parametr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.