semi-racjonalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chwiejność i zmienność systemów filozoficznych popchnie katolickich myślicieli na płytkie wody fideizmu i tradycjonalizmu (de Bonald, de la Mennais, Bonetty Ventura); próba szukania mocniejszego oparcia dla religii da w rezultacie ontologizm (Gioberti) lub semi-racjonalizm (Giinlher, Trohschammer) — wszystko to razem świadczy o braku wytkniętego kierunku myślowego i o chaotycznych próbach szukania zgody między tradycją a współczesnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.