semiabstrakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Studia artystyczne kończyłem we Wrocławiu, w latach 1950—56, a więc w okresie zachodzących zmian. Zaczynałem, kiedy realizm socjalistyczny był wprowadzony do szkół, a kończyłem, kiedy kierunek ten już ustępował. Byłem pierwszym studentem z mojej generacji, który przedstawił swoją pracę dyplomową w semiabstrakcyjnej formie. W roku 1955 jako student jeszcze brałem udział w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki w warszawskim Arsenale. Od tego czasu zaczął się w Polsce nowy okres w sztukach plastycznych, a dla mnie zaczęło się szukanie na własną rękę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głaz, Kazimierz 1989. Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.