semiarianin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Semiarianie, czyli na pół arianie. Zwolennicy herezji IV wieku, głoszącej pogląd, że Słowo (Syn Boży) jest co do swej istoty podobne do Boga Ojca, ale nie współistotne, tzn. nie jest równe w swej istocie Ojcu. Zob. Homoiuzjanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.