semicko-babiloński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. WCZESNA HISTORIA Katechizm Synodu w Limie (1582—1583) wykładał Indianom z państwa Inków, w języku ąuechua i aymara, że transcendentny Bóg jest Stwórcą wszechświata; musimy się cofnąć do dawnego Akadu (pierwsza inwazja semicko-babilońska na Sumer), żeby odnaleźć źródła tej struktury metafizycznej, która stanowi jedną z podstaw judeo-chrześcijańsłdego centrum intencjonalnego. Koncepcji stworzenia nie użyłby nigdy ani Indianin, ani Chińczyk, ani Hindus, ani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.