semiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dany kod według jednego z porozumiewających się, są identyczne z semami, z jakich składa się on według drugiego, oraz — co za tym idzie — jeśli mechanizmy funkcjonowania tego kodu są dla nich obu identyczne, identyczne muszą być dla nich obu także mechanizmy ekonomii, wiążące się z ilością wskazania znaczeniowego. Jeśli zaś, przeciwnie, takie mechanizmy ekonomii są odmienne dla jednego i dla drugiego z uczestników aktu semicznego, nie może być między nimi zgodności również co do semów, jakie składają się na kod, czyli co do mechanizmów funkcjonowania kodu. I naciski społeczne, zmierzające do standardyzacji mechanizmów funkcjonowania, zmierzają ipso facto również do standardyzacji tych mechanizmów ekonomii. Rozdział IX...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prieto, Luis J. 1970. Przekazy i sygnały, tłum. J. Lalewicz, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.