semidyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ChHsNHNHC6Hs p-H2NC6H4C6H4NH2-p' hydrazobenzen benzydyna Dla pochodnych hydrazobenzenu z podstawnikiem w położeniu para zachodzi tylko częściowe przegrupowanie z wytworzeniem pochodnych difenyloaminy, tzn. semidyn, stąd nazwa p. semidynowe, orto lub para, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.