semiefektywność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Efektywność nie jest w istocie rzeczywistym ©biektem ataków Ziffa. Jego argumenty wskazują, że nie byłby on usatysfakcjonowany zastąpieniem warunku efektywności — semiefektywnością lub pewną niekonstruktywną, lecz nadal logiczno-matematycznie określoną specyfikacją. Ziffowi — i nie tylko jemu — nie odpowiada, gdy chodzi o język naturalny, nie tyle ścisłość, z jaką określony jest zbiór dobrze zbudowanych formuł języka sformalizowanego, co raczej sam fakt, że jest on określony; innymi słowy — że język taki jest zdefiniowany wyłącznie w terminach znaków i ich konkatenacji, bez odniesienia do czasu czy osoby mówiącej. Specyfikacja tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stanosz, Barbara (wyb.) 1980. Język w świetle nauki, przeł. T. Hołówka et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.