semifaszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie można ignorować wpływu opinii publicznej na rządy w warunkach współczesnego kapitalizmu. Wpływ j ten. ma różny zakres i np. w warunkach dyktatury wojskowej czy semifaszystowskiej jest znikomy. Natomiast w warunkach formalnej demokracji burżuazyjnej opinia publiczna (formowana zresztą pod przemożnym wpływem klasy panującej) jest czynnikiem, z którym politycy do pewnego stopnia muszą się liczyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiatr, Jerzy J. 1979. Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, wyd. 8, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.