semihistoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 146 w. 118), różnopromienny (Zb. 59: Ta tęcza świat okoli Różnopromiennymi pióry), różnotączny (II. I 510: obłok różnotęczny), *rudozłoty (Kr. D. I p. II 169: pod lwią skórą rudozłotą), *samotwórczy (Dzień. 732: w słownikach „samotwór” i „samotwórczość”, w znaczeniu 'tworzenie z samego siebie’, 'samorodnie’), semihistoryczny (Podr: I 36: opowiadania semihistoryczne), siedmiomieczowy (Ks. M. I 76: Co siedmiomieczowe słońce Na serca jasnym rubinie Zapaliwszy stał na chmurach), sławo-kraśny (W. 25: Już w grobach śpią ci sławo-kraśni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boleski, Andrzej 1956. Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849), Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.