semikalwinizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla Gilsona prawdziwy katolicyzm, taki, który z konieczności implikuje przyjęcie „filozofii chrześcijańskiej” jako najlepszego rozumowego .uzasadnienia własnej egzystencji, jest czymś pośrednim między semikalwinizmem, deprecjonującym wszelkie dociekania rozumu i mającym naturę za całkowicie zepsutą, a semipelagianizmem, który zbyt wiele przypisuje rozumowi, uważając naturę za prawie zupełnie dobrą, 1 zapoznaje potrzebę łaski. Wedle do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.