semikolon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i niekonsekwentnie. Jak się wyraził w mojej obecności pewien historyk literatury, ludzie ci byli w obliczu tej sprawy „bezradni”. Ale znaki przestankowe nie zostały wymyślone w drugiej połowie XIX wieku. — Grecka etymologia takich nazw, jak komma, kolon, semikolon, wywodzi się od terminów określających większe czy mniejsze człony retorycznego okresu, więc i ci, co pierwsi zaczęli używać znaków przestankowych dla wewnętrznego rozczłonkowania strumienia mowy, musieli to czynić z jakąś myślą, musieli ulegać jakimś tendencjom wynikającym naturalnie z czynności mówienia i utrwalania brzmieniowej warstwy tekstu na piśmie w taki sposób, aby graficzny obraz ułatwiał ponowne jej odtworzenie żywym słowem. Bez względu na to, czy owe tendencje zostały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Konrad 1971. Z historii i teorii literatury. Seria trzecia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.