semikonserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 25. Doświadczenie Meselsona i Stahla wykazało, że każda cząsteczka DNA składa się z dwóch łańcuchów: jednego pochodzącego z cząsteczki rodzicielskiej i drugiego powstałego z nowego materiału podczas replikacji. Świadczy to o fakcie, że replikacja DNA jest semikonserwatywna (wg J. Cairnsa, 1970)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołątaj, Adam 1984. Dyskretny urok genu, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.