semikultyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ...et benedictus fructus ventris tui Iesus. Z tego powodu wchodziły one do języka, w postaci latynizmów, we wszystkich kolejnych stadiach rozwoju hiszpańskiego, podlegając jednym prawom głosowym i nie podlegając innym, już nie działającym. To, że współczesna norma zachowała semikultyzmy, eliminując inne formy, można uznać zapewne za przypadek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.