semimonopol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego w naukach społecznych. Stan idealny i rzeczywisty Zmienne określające obecne warunki kanałów rynkowych są następujące: 1) system zarządzania — niekonsekwentny, znaczna dyrektywność oraz centralizm decyzji; 2) dodatkowe i nie uzasadnione szczeble zarządzania procesami realr.ymi w postaci ministerstw gałęziowych oraz organów administracji terenowej; 3) struktura podmiotowa rynku — monopol lub semimonopol względem odbiorcy, a szczególnie konsumenta; 4) sytuacja rynkowa — brak równowagi ogólnej i cząstkowej (przewaga popytu nad podażą) oraz znaczna, częściowo nie kontrolowana inflacja; 5) duże dysproporcje produkcji; 6) informacja ekonomiczna (w tym marketingowa) — niewystarczająca i myląca (dezinformacja)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.