semimonopolistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nału, a także strumieni przepływających przez ten kanał. Koordynacja działalności uczestników kanału zapewnia jego funkcjonowanie jako podsystemu marketingu realizującego swe funkcje względem finalnych odbiorców. Nie kwestionując potrzeby wspomnianej koordynacji można jednak dodać, że doprowadza ona często do sytuacji monopolistycznej lub semimonopolistycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo