seminaryjno-kursowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Anglia stworzyła swoisty typ koła w postaci „uniwersyteckiej klasy wychowawczej”, pracującej w systemie seminaryjno-kursowym. Najczęściej stosowane metody wykładu i dyskusji uzupełniano intensywną pracą domową uczestników. Główne dziedziny zainteresowań to gospodarka, polityka i literatura, z czasem poszerzone o zagadnienia abstrakcyjne z jednej strony oraz czysto praktyczne z drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.