seminaryjno-polonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z ogromną ilością pozycji zawartych w pięciu tomach Utworów zebranych. Godzi się to wyraźnie powiedzieć. Nie po to, aby snuć seminaryjno-polonistyczne dywagacje o relatywizmie teoretycznych kanonów literackich, które (aczkolwiek dalekie od doskonałości) są — niestety — czasami konieczne i przydatne. Godzi się o jednorodności bogatego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo