semio-estetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Identyfikowanie tych kryteriów spotykamy często także u semiologów francuskich. Celem wyeliminowania tych kontrowersji wprowadzony zostanie w naszym aparacie krytycznym próbny, semio-estetyczny słownik pojęć, oparty na modelach granicznych. Semantyczne aspekty przekazów informacyjnych definiowane będą na zasadzie tworzywa tych przekazów. Tworzywem takim będą : a) konwencje arbitralne (np. materiał słowny filmu); b) analogony, czyli przekazy wizualno-dźwiękowe oparte na bezpośrednim podobieństwie fizycznym; c) symbole, czyli przekazy oparte na skojarzeniach wyobraźniowych (figury stylistyczne: metafory, metonimie itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sulowski, Jan (red.) 1973. Studia z historii semiotyki. II, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.