semiologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W połowie XX w. następuje gwałtowna „semiologizacja” tych nauk. Zbiory i systemy znaków próbuje się wykrywać w odniesieniu do zwyczajów społecznych, mitów, religii, stosunków rodzinnych i socjalnych, sztuk plastycznych, muzyki i utworów literackich. Tego rodzaju ujęcie, samo w sobie niezwykle pociągające,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furdal, Antoni 2000a. Językoznawstwo otwarte, wyd. trzecie popraw. i uzup., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.