semion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) operatorem (tzn. jednostką, która łączy się z inną jednostką i tworzy w ten sposób nową jednostkę) albo operandum (tzn. jednostkę, z którą związany jest operator)274. Relator jest stałym operatorem, tzn. operatorem, który w połączeniu z dowolnym semionem jako operandum daje wiązkę semionów reprezentujących ten sam episemion. Jednostki tego abstrakcyjnego generatora można lingwistycznie różnie interpretować. Na pierwszym etapie generator abstrakcyjny tworzy episemiony, na drugim wiązki semionów275...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.