semiosfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sfery zjawisk semiotycznych (podobnie jak psychika jest sferą zjawisk psychicznych, natomiast psychologia nauką o tych zjawiskach i analogicznie — aksjotyka byłaby sferą wartości, aksjologia zaś refleksją nad nimi). J. Łotman odróżnia zresztą rzeczywistość znakową od refleksji nad nią, stosując dla tej pierwszej nazwę „semiosfera” (Semiotyka dziejów Rosji, 1993, s. 14), choć nie czyni tego konsekwentnie, w praktyce bowiem tak on, jak i inni autorzy tej szkoły nazywają „semiotyką” i 1 dziedzinę teoretyczną, i konkretne analizy procesów znakowych, i same te procesy (por. tytuły artykułów w Semiotyce kultury). Propozycja S...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.