semiotyczno-kognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stu 136 nn., 150, 283 semiotyka a lingwistyka tekstu (analiza dyskursu) 24 Peirce’a 43-45, 119 parametry semiotyczno-kognitywne 33, 43, 45, 47-48, 51-53, 202, 216, 219 diagramatyczność 45-46, 48 experiential iconicity 46 iconicity meta-principle Givona 51 ikoniczność 44 diagramatyczna 44-45, 48, 181 indeksowość 44, 48 izomorficzna struktura dyskursu (kohezja ikoniczna) 56 ordo naturalis zob. linearyzacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.