semiotyczno-komunikacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odmianą wspomnianej amplifikacji jest — przeciwne metodologicznemu postulatowi ujęć aspektowych — wielorakie, stałe poszerzenie przedmiotu zainteresowania badawczego; nazwałbym to przechodzeniem od semioaspektywizmu do socjoglobalizmu. Żółkiewski mówi wprost, że perspektywa semiotyczno-komunikacyjna jest dlań perspektywą ubogą, wymagającą przekroczenia. Semiotyczność koncepcji „przedmiotu semiotycznego” jest rozsadzana i podważana przez napór wątków i aspektów socjologicznych. Czytamy:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.