semiotyczno-strukturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Faktem jest, że antropologia semiotyczno-strukturalna — następna nauka, która po językoznawstwie chce się „unaukowić” — stara się obecnie osiągnąć, jak tylko może, możliwy ideał naukowości. Stąd też teoretyzowanie matematyczno-logiczne, jednoznaczny metajęzyk, formalizacje. Mają one za mniej lub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo